Orientazioa

Orientazio Departamentua El Pilar Ikastetxeko komunitate guztiaren zerbitzura dago. Heziketan barneratua dagoen organoa izanik, laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzen dio Ikastetxeari, bere iharduera hezkuntzan zerikusia duten pertsona guztiengana helduz: ikasleak, irakasleak, gurasoak eta zuzendaritza.

Orientazio Departamentuaren betekizunak

  • Esku-hartze psikopedadogikoaren lehentasuna ikasleen heziketa integralaren garapenean laguntzean datza.
  • Departamentu honen eginkizunak dira:
  • Ikaste prozesuan ager daitezkeen arazo eta prebentzioan irakasleei laguntzea, eta aipatutako arazo hauek izan ditzaketen ikasleei egokitzapen curricularrak programatzen eta aplikatzen laguntzea.
  • Arazoak identifika eta bidera ditzakeen ebaluazio psikopedagogikoa egin, heziketa lana egokitzeko.
  • Tutoretza funtzioaren garapenerako iharduerak planifikatzen lagundu eta aholkatu.
  • Hezkuntza komunitatearen kide ezberdinen artean laguntza eta harremana egokia izan dadin lagundu.
  • Ikasle, guraso eta tutoreei eremu pertsonalean nahiz psikopedagogikoan orientatu.
  • Hezkuntzarekin erlazioa daukaten gizarte erakunde ezberdinen eta ikastetxearen arteko lotura izatea.

Departamentuko kideak

Orientazio Departamentua osatzen duten pertsonak: orientatzailea, logopeda, Haur Hezkuntzan hizkuntzaren garapenaren arduraduna, pedagogia terapeutikoaren irakasleak eta ikasgeletako errefortzu eta laguntza irakasleak.

Harremanak

Hezkuntza komunitatea osatzen duten kide guztiei laguntzeko prest dago. Tutoreek, ikasleek eta familiek nahi dutenean hitzordua eska dezakete elkarrizketatzeko.

ORIENTATZAILEA: Marta González