D.B.H.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Oinarrizko Hezkuntzaren azken etapa da.

 

Lau urteko iraupena dauka eta gure helburua da ikasle guztiek etaparen amaieran oinarrzko konpetentzaik lor ditatzen , besteak beste,  gaitasun kognitboak, afektibo-emozionalak , besteekiko harremanak,gizarteratzeko gaitasunak ,eta  pensamendu kritiko eta etikoa garatuz.

Gure esku hartzearen ezauarriak honako hauek dira:

- Ikasle eta familia bakoitzaren jarraipen estua.

- Berrikuntza pedagogikoa. Metodología berrien alde egiten dugu: lan koperatiboa, Proiektuetan oinarritutako lana, 1x1 proiektu teknologikoa…

- Aniztasunaren trataera

Aniztasunari erantzuteko honako  baliabide hauek erabiltzen ditugu:

- Hezkuntzan Berarian Sendotzeko programak DBHko 1. eta 2. mailako ikasleentzako eta   Dibertsifikazifikazio gela, DBHko Laguntza gela, eta hautazko gaiak ( Frantsesa, gai ezberdinak indartzeko errefortzu tailerrak....).

D eredua  mailaz maila ezarrriko da, prozesu hau 2019-20. iikasturtean amaituko delarik.

Ingelesaren ikasteka eta erabilera indartu nahian , jatorrizko elkarrizketa laguntzaileak erabiltzen ditugu. Halaber  zenbait irakasgairen gai batzuk ingelesez lantzen ditugu