El Pilar Ikastetxea Mariaren Lagundia Irun

El Pilar Ikastetxea Mariaren Lagundia Irun

Educamos Sarbidea

Hautatu hizkuntza

Ikastetxea

Erreklamazioen kutxa

Kexak Kanala Mariaren Konpainiaren bitarteko bat da, araudia ez-betetzea ekar dezaketen irregulartasunen komunikazio arin eta konfidentziala errazteko. Komunikazioak modu anonimoan aurkez daitezke.

Kanal hau eskuragarri jartzen dugu Jokabide Kodea orokorrean eta barne araudia bereziki betetzeko ezinbesteko baliabide gisa eta, beraz, gure etengabeko hobekuntzan parte aktiboa da.

Sistema eskuragarri dago eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan, sarbide bide hauen bidez:

  • Eposta elektronikoa: buzondedenuncias@cmaria.org
  • Posta posta: Orden de la Compañía de María. c/ Islas Aleutianas 26. 28035 Madrid. España

Interesdunak hala eskatuta, erreklamazioak aurrez aurreko bilera baten bidez ere aurkeztu ahal izango dira, eta eskaera goian aipatutako komunikazio-bideetako batetik bideratu beharko da.